logo
Історія розвитку анатомії як науки

Використана література

Анатомія свійських тварин: Підручник / С.К. Рудик, Ю.О. Павловський, Б.В. Криштофорова та ін.; За ред.. С.К. Рудика. К.: Аграрна освіта, 2001. - 575 с.: іл.

А.И. Акаевский. Анатомия домашних животных. Москва: Колос, 1984. - 609 с.

Вракин В.Ф., Сидорова М.В., Морфология сельскохозяйственных животных. Москва: Агропромиздат, 1991. - 528 с.

Жеденов В.Н. Общая анатомия домашних животных. Москва: Советская наука, 1988. - 463 с.