Особливості видового різноманіття родини Розових (Rosaceae) у флорі міста Миколаєва

курсовая работа

1.2 Загальні відомості про родину Розові (Rosaceae)

Родина Розові (Rosaceae) належить до відділу Магнолієподібні або Покритонасінні, класу Дводольні або Магнолієвидні, підкласу Розиди. До підкласу належать дерева, чагарники та трави з цілісними або різним чином розчленованими листками [10,с.126].

Квітки в більшості Розид маточково-тичинкові, з подвійною оцвітиною або безпелюсткові. Андроцей, коли він складається з багатьох тичинок, розвивається в доцентровій послідовності. Гінецей складається з однієї або багато маточок. Розиди походять, ймовірно, від найближчих предків Ділленеїд. До підкласу входять порядки Розоцвіті, Бобоцвіті, Геранієцвіті, Селероцвіті та інші [10,с.126].

До порядку Розоцвітих відносять три родини: Rosaceae, Chrysobalanaceae та Neuradaceae та ряд підродин, які включають 120 родів і близько 3800 видів. Родини відрізняються за зовнішнім виглядом та за будовою вегетативних органів [10,с.128].

У природній флорі України поширені представники однієї родини з порядку Розоцвітих - родини Розових. Це дерева, чагарники й трави з простими або складними, здебільшого черговими, дуже рідко супротивними листками, часто з прилистками, зрощеними з основою листка, іноді рано опадаючими. Квітки актиноморфні, здебільшого маточково-тичинкові, поодинокі або зібрані в китицеподібні, волотоподібні, щиткоподібні та іншого типу суцвіття. Оцвітина подвійна, рідко чашечкоподібна. Чашолистків і пелюсток здебільшого по 5, рідше - 3-4, 6-8 або багато. Інколи чашечка доповнена під чашею, утвореною зовнішнім колом листочків чашечки. Кількість тичинок невизначена або в 2-4 рази більша за кількість чашолистків, або редукована до 1-5. Чашолистки, пелюстки і тичинки прикріплені по краю розширеного опуклого, плоского, чашо- або келихоподібного квітколожа - гіпантія [11,с.53].

Плодолистиків один або багато, вони вільні або зрослися; завязь верхня, нижня або середня. Плоди різноманітні: листянка, сімянка, кістянка. Горішок, часто плоди збірні.

Більшість рослин запилюються комахами, лише деякі вітрозапильні. В межах родини налічується близько 100 родів і 3-3,5 видів, поширених на всіх материках, крім Антарктиди, переважно в помірних зонах [11,с.55].

В Україні зустрічаються представники 42 родів і 228 видів, що складає біля 6,8% від чисельності родини. За типом квіток, характером квітколожа і морфологією плодів родину поділяють на 7 підродин, з яких в Україні є представники чотирьох - Таволгові, Розові, Яблуневі та Сливові.

До підродини Таволгові належать 20 примітивних родів і приблизно 180 видів, серед яких найбільш представлений рід таволога - близько 100 видів. Квітки у представників підродини підматочкові, навколоматочкові з плоским або блюдцеподібним квітколожем. Чашолистків та пелюсток - по 5, тичинок багато, маточок переважно 5, але буває 3-8. Плід - збірна листянка, рідше коробочка. Найбільш поширен у флорі України роди таволога, горобинник і таволжник [12,с.46].

Підродина Розові обєднує чагарникові і травянисті рослини, які відносяться до 50 родів і близько 1700 видів. Загальні ознаки підродини - наявність прилистків і не розкривних однонасінних плодиків. Квітки підматочкові, навколоматочкові і надматочкові. Квітколоже ввігнуте, опукле або плескувате, часто зростається з основою чашечки, мясисте або соковите. Чашечка часто з підчашею. Завязь верхня або напівнижня. Плоди - багатокістянки і багатогорішки. Часто в утворенні несправжнього плоду бере участь гіпантій, тоді утворюються соковиті несправжні плоди [12,с.47].

Найбільшим за чисельністю родом підродини є шипшина. Це - чагарники із стеблами. Звичайно вкритими шипами та шипиками. Листки чергові, непарно перистоскладні, з травянистими прилистками. Листочків у складному листку переважно 7 або 5. Квітки у малоквіткових щитковидних суцвіттях, рідше поодинокі, оточені приквітками; чашолистків та пелюсток по 5. Тичинки чисельні. Плодолистків багато, вони вільно сидять на дні увігнутого квітколожа Плоди - однонасінні листянки, які містяться на внутрішній стінці гіпантія - увігнутого квітколожа. Рід обєднує близько 200 видів, з яких в Україні відомо понад 80. Існує також ряд природних гібридів, які важко визначити [12,с.49].

Важливе місце у системі підродини займає також рід Rubus, представлений чагарниками та напівчагарниками. Найбільш поширеними представниками цього роду у флорі України є малина, ожина сиза та інші. Серед травянистих представників слід назвати роди перстач, суниця, приворотень, родовик, гравілат тощо.

Підродина Яблуневі включає 22-23 роди і близько 600 видів, представлених деревами і чагарниками. Характеризується наявністю надматочкових квіток, нижньої завязі. Плодолистків 2-5, вони зростаються між собою і із стінками увігнутого квітколожа. Плід ягодоподібний, несправжній - яблуко. На верхівці плодів зберігаються залишки чашечки. Найбільш поширеними є роди яблуня, груша, глід, горобина тощо. Представники цієї підродини мають дуже важливе значення для людини як плодові, лікарські та вітамінні рослини [7,с.68-69].

Підродина Сливові включає 5-11 родів і понад 400 видів. Це дерева й чагарники з простими листками і рано опадаючими прилитками. На черешках та біля основи листкових пластинок, на кінцях зубчиків листків часто розташовані залозки, різні за величиною та формою. Квітки надматочкові, поодинокі або в китицях. Щитках та зонтиках. Для квіток сливових характерний трубчастий або дзвоникоподібний гіпантій Оцвітина правильна. Чашолистків пять, зрослих між собою, пелюсток також 5, але вони вільні. Тичинок багато, маточка утворена одним плодолистком Завязь верхня. Плід - соковита або суха кістянка [5,с.103].

Найбільш поширеними є роди слива, вишня, абрикос, персик, що є дуже популярними плодовими та декоративними деревами.

Отже, представники родини Розові характеризуються різноманітністю життєвих форм: дерева, кущі, трави. Переважна більшість представників родини досить добре пристосовані до умов зростання в Україні, а саме в місті Миколаєві.

Делись добром ;)