Молекулярні механізми міжклітинної взаємодії еритроцитів у кровоносній системі в нормі та за умов гострого еритромієлозу

курсовая работа

2.12 Рецепторно-опосередкована взаємодія (взаємодія типу «ліганд-рецептор»)

Полягає в афінній взаємодії ліганду (гормону тощо) зі специфічними рецепторами клітини, на яку направлена дія ліганду. Приклад - взаємодія еритропоетину та остеопонтину з відповідними рецепторами гормонів гемопоетинового ряду. Рецептори локалізовані на поверхні мембрани еритроїдних клітин (рис. 16) [2, 8].

Рис. 16. Структура еритропоетинового рецептору

Ростові фактори (фактор росту клітин крові), інтерлейкіни, фактор некрозу пухлин (ФНП-б і в), фактор трансформації росту-в (ФТР-в) та інші сполуки взаємодіють з відповідними рецепторами еритроїдних клітин. Це модулює процеси активації внутрішньоклітинних посередників та реалізацію клітинної відповіді (рис. 17) [8].

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Рис. 17. Рецепторно-опосередкована взаємодія еритропоетину і відповідного рецептору на поверхні еритробласту (попередника еритроциту)

В наш час проводяться нові дослідження, повязані з вивченням ліганд-опосередкованих взаємодійеритроїдних клітин з гормонами та цитокінами, які впливають на їх проліферацію й диференціацію.

Делись добром ;)