Дослідження класу Павукоподібних

курсовая работа

1.1 Загальна характеристика

Клас Павукоподібні (Arachnida) відноситься до царства Тварин, підцарства Багатоклітинні (Metazoa), типу Членистоногих (Arthropoda), підтипу Хеліцерових (Chelicerata).

Клас Павукоподібні поділяється на 4 підкласи : підклас Кліщі (Acarina), підклас Павуки (Araneae), підклас Косарики (Opiliones) та підклас Скорпіони (Scorpiones).

Підклас Кліщі (Acari) поділяється на 2 надряди: надряд Acariformes (Акариформні кліщі), та надряд Parasitiformes (Паразитоформні кліщі).

Надряд Acariformes (Акариформні кліщі) поділяється на 2 ряди: Тромбідіформні кліщі (Trombidiformes) (включає 2 підряди: Sphaerolichida та Prostigmata) і Саркоптиформні кліщі (Sarcoptiformes) (включає 3 підряди : Endeostigmata, Oribatida та Astigmata).

Підряд Sphaerolichida поділяється на 2 родини: Sphaerolichidae та Lordalychidae.

Підряд Prostigmata поділяється на 40 родин та близько 20000 видів.

Підряд Endeostigmata поділяється на 2 надродини (Alycoidea, Nematalycoidea) та 10 родин (Alicorhagiidae, Alycidae, Grandjeanicidae, Lordalychidae, Nanorchestidae, Oehserchestidae, Terpnacaridae, Nematalycoidea, Micropsammidae, Nematalycidae, Proteonematalycidae).

Підряд Oribatida поділяється на 44 надродини, 108 родин та близько 1170 видів.

Підряд Astigmata поділяється на 80 родин та близько 3400 видів.

Надряд Parasitiformes (Паразитоформні кліщі) поділяється на 4 ряди :

Кліщі-косарики (Opilioacaridae), Holothyrida, Ixodida, та Mesostigmata( включає 3 підряди: Sejoidea, Trigynaspida, Monogynaspida).

Ряд Кліщі-косарики (Opilioacaridae) налічує 10 родин (Adenacarus, Caribeacarus, Neocarus, Opilioacarus, Panchaetes, Paracarus, Phalangiacarus, Salfacarus, Siamacarus, Vanderhammenacarus) та 26 видів.

Ряд Holothyrida налічує 3 родини (Allothyridae, Holothyridae, Neothyridae) та близько 30 видів.

Ряд Ixodida поділяється на 3 родини: Аргасові кліщі (Argasidae), Іксодові кліщі (Ixodidae), Nuttalliellidae.

Підряд Sejoidea поділяється на 6 родин (Discozerconidae, Heterozerconidae, Ichthyostomatogasteridae, Reginacharlottiidae, Sejidae Uropodellidae) та 59 видів.

Підклас (ряд) Павуки (Araneae) поділяється на 3 підряди : Членистобрюхі павуки (Mesothelae), Мігаломорфні павуки (Mygalomorphae), Аранеоморфні павуки (Araneomorphae).

Підряд Членистобрюхі павуки (Mesothelae) поділяється на 4 родини (Liphistiidae, Arthrolycosidae, Arthromygalidae, Pyritaraneidae) та близько 100 видів.

Підряд Мігаломорфні павуки (Mygalomorphae) поділяється на 15 родин та близько 2580 видів.

Підряд Аранеоморфні (Araneomorphae) павуки поділяється на близько 200 родин та 76000 видів.

Підклас Косарики (Opiliones або Phalangida) поділяється на 4 підряди: Cyphophthalmi, Eupnoi, Dyspnoi, Laniatores.

Підряд Cyphophthalmi поділяється на 6 родин (Stylocellidae, Ogoveidae, Neogoveidae, Pettalidae, Sironidae, Troglosironidae) та близько 132 вида.

Підряд Eupnoi поділяється на 5 родин (Caddidae , Phalangioidea, Monoscutidae , Neopilionidae , Sclerosomatidae , Phalangiidae.

Підряд Dyspnoi поділяється на 9 родин (Ceratolasmatidae, Ischyropsalididae, Sabaconidae , Dicranolasmatidae, Eotrogulidae , Nemastomatidae, Nemastomoididae, Nipponopsalididae, Trogulidae) та 319 видів.

Підряд Laniatores поділяється на 7 надродин (Travunioidea, Triaenonychoidea, Grassatores, Epedanoidea, Phalangodoidea, Samooidea,

Zalmoxoidea, Gonyleptoidea) та більше 4000 видів.

Підклас Скорпіони (Scorpiones) поділяється на 2 ряди: Palaeosterni та Orthosterni .

Ряд Orthosterni поділяється на 4 підряди ( Pseudochactida, Buthida , Chaerilida, Iurida).

Підряд Pseudochactida включає в себе родину Pseudochactidae.

Підряд Buthida поділяється на 2 родини : Buthidae, Microcharmidae.

Підряд Chaerilida включає в себе родину Chaerilidae.

Підряд Iurida поділяється на 9 родин: Euscorpiidae, Chactidae, Superstitioniidae, Vaejovidae, Iuridae, Caraboctonidae, Bothriuridae, Diplocentridae, Scorpionidae. [6]

Павукоподібні - це клас безхребетних тварин типу членистоногі. Павукоподібні, також як комахи, поширені повсюдно на нашій планеті до 80 градусів північної широти, причому більшість з них живуть на суші, відомі рідкісні види вторинно водних кліщів.

Розміри павукоподібних варіюють від сотень мікрон (деякі кліщі) до декількох сантиметрів. Довжина тіла аранеоморфних павуків і косариків зазвичай не перевищує 2-3см. Найбільш великі представники класу (скорпіони, косарики) можуть досягати 20 см в довжину. Ще більшими розмірами володіють деякі павуки-птахоїди( рис 1.1)

Традиційно в тілі павукоподібних виділяють два відділи - просому (головогруддя) і опистосому (черевце). Просома складається з 6 сегментів, які несуть по парі кінцівок: хеліцери, педипальпи і чотири пари ходильних ніг. У представників різних загонів будова, розвиток і функції кінцівок просоми відрізняються. Зокрема, педипальпи можуть використовуватися як чутливі придатки, служити для захоплення здобичі (скорпіони), виступати в якості копулятивних органів (павуки). У ряду представників одна з пар ходильних ніг не використовується для пересування і бере на себе функції органів дотику. Сегменти просоми щільно зєднані один з одним, у деяких представників їхні спинні стінки (тергіти) зливаються між собою утворюючи карапакс. У сольпуг злилися тергіти сегментів утворюючи три щитка: пропельтідій, мезопельтідій і метапельтідій.

Рис. 1.1? Павук-птахоїд

Опистосома початково складається з 13 сегментів, перші сім з яких можуть нести видозмінені кінцівки: легкі, гребневидні органи, павутинні бородавки або статеві придатки. У багатьох павукоподібних сегменти просоми зливаються один з одним, аж до втрати зовнішньої сегментації у більшості павуків і кліщів.

У павукоподібних покриви несуть відносно тонку хітинову кутикулу, під якою знаходиться гіподерма і базальна мембрана. Кутикула захищає організм від втрати вологи при випаровуванні, тому павукоподібні заселили найпосушливіші райони земної кулі. Міцність кутикулі надають білки, виробляючи хітин.

Органами дихання служать трахеї (у фаланг, псевдоскорпіонів, косариків та деяких кліщів) або так звані легеневі мішки, іноді ті й інші разом (у павуків); у нижчих ж павукоподібних відокремлених органів дихання немає; ці органи відкриваються назовні на нижній стороні черевця, рідше -на головогрудях, однією або декількома парами дихальних отворів (stigma).

Легеневі мішки є більш примітивними структурами. Вважається, що вони розвинулись внаслідок видозміни черевних кінцівок в процесі освоєння наземного способу життя предками павукоподібних. Легеневий мішок у сучасних павукоподібних являє собою заглиблення в тілі, його стінки утворюють численні листоподібні пластинки з великими лакунами, заповненими гемолімфою. Через тонкі стінки пластинок відбувається газообмін між гемолімфою і повітрям, що поступає в легеневий мішок через отвори дихальця, розташованих на черевці. Легеневе дихання є у скорпіонів (чотири пари легеневих мішків і низькоорганізованих павуків (одна пара).

У псевдоскорпіонів, косариків, сольпуг та деяких кліщів органами дихання служать трахеї, а у більшості павуків (окрім найпримітивніших) одночасно є і легені (зберігається одна - передня пара) і трахеї. Трахеї представляють собою тонкі розгалужені (у косариків) або негільчаті (у псевдоскорпіонів і кліщів) трубочки. Вони пронизують всередині тіло тварини і відкриваються назовні отворами стигм на перших сегментах черевця (у більшості форм) або на I сегменті грудей (у сольпуг).

У деяких дрібних кліщів спеціалізовані органи дихання відсутні, в них газообмін здійснюється, як і у примітивних безхребетних, через всю поверхню тіла.

Ганглії черевного нервового ланцюжка часто концентруються, утворюючи більш або менш виражену гангліозну масу. У косариків і кліщів усі ганглії зливаються, утворюючи кільце навколо стравоходу, однак у скорпіонів зберігається виражений черевний ланцюжок гангліїв.

Органи почуттів у павукоподібних розвинені по-різному. Найбільше значення для павуків має дотик. Численні дотикові волоски - тріхоботрії - у великій кількості розкидані по поверхні тіла, особливо багато їх на педипальпах і ходильних ногах. Кожен волосок рухомо прикріплений до дна спеціальної ямки у покривах і зєднаний з групою чутливих клітин, які перебувають у його заснування. Волосок сприймає найменші коливання повітря або павутини, чуйно реагуючи на події, при цьому павук здатний по інтенсивності коливань розрізняти природу дратівливого фактора.

Органами хімічного почуття служать ліровидні органи, які являють собою щілини у покривах довжиною 50-160 мкм, що ведуть до поглиблення на поверхні тіла, де знаходяться чутливі клітини. Ліровидні органи розсіяні по всьому тілу.

Органами зору у павукоподібних є прості очі, кількість яких у різних видів варіює від 2 до 12. У павуків вони розташовані на головогрудному щиті у вигляді двох дуг, а у скорпіонів одна пара очей розташовується спереду і ще кілька пар - з боків. Незважаючи на значну кількість очей, зір у павукоподібних слабке. У кращому випадку вони здатні більш або менш чітко розрізняти предмети на відстані не більше 30 см, а більшість видів - і того менше (наприклад, скорпіони бачать тільки на відстані кілька см). Для деяких бродячих видів (наприклад, павуків-скакунів) зір є більш важливим, оскільки з його допомогою павук видивляється здобич і розрізняє особин протилежної статі.

Травна система пристосована до живлення напіврідкою їжею.

Кишечник складається з вузького стравоходу, приймаючого слинні залози, шлунка, забезпеченого парними і непарними відростками, і задньої кишки, звичайно з розширеною клоакою, попереду якої впадають видільні, так звані мальпігієві залози(судини). Одною стороною вони входять в кишку, а інший в порожнину тіла. Коли накопичуються відходи життєдіяльності, залози виділяють їх із тіла.

Існують і інші видільні органи, так звані коксальні залози.

Усі павукоподібні різностатеві і в більшості випадків демонструють яскраво виражений статевий диморфізм. Статеві отвори розташовуються на другому сегменті черевця (VIII сегмент тіла). Більшість відкладає яйця, але деякі загони живородні. [3]

У цьому розділі ми можемо ознайомитися з загальною характеристикою класу Павукоподібні та їх біологічною класифікацією. Ми можемо побачити, що цей клас поділяється на 4 головні підкласи : підклас Кліщі (Acarina), підклас Павуки (Araneae), підклас Косарики (Opiliones) та підклас Скорпіони (Scorpiones), які в свою чергу поділяються на велику кількість надрядів, підрядів, рядів та видів. Цей клас типу Членистоногих дуже численний та поширений повсюдно на нашій планеті. Також ми можемо побачити загальну характеристику Павукоподібних, їх основні ознаки, що відрізняють саме цей клас від інших представників Членистоногих, будову, особливості життєдіяльності та властивості.

Делись добром ;)