Анатомо-морфологічна будова хвойних рослин України

курсовая работа

ВСТУП

На Україні повсюди поширені судинні рослини. Серед них також в досить значних кількостях зустрічаються голонасінні, а точніше - хвойні породи. Одними з найпоширеніших на території України являються такі представники як ялина європейська, сосна звичайна та ін. Значна кількість хвойних зосереджена на поліссі.

Актуальність даної теми визначається тим, що детальне вивчення морфології та анатомії хвойних рослин саме на території України дасть можливість проводити заходи поширення щодо них. Визначити як впливають на анатомо-морфологічну будову хвойних екологічні фактори та кліматичні умови.

Виходячи з актуальності, ми встановили предмет та об`єкт нашої роботи:

предмет: зв`язок між анатомо - морфологічною будовою хвойних України та екологічними факторами впливу.

об`єкт: анатомічна будова хвойних України та їх морфологічні особливості.

Задачі та завдання даної роботи: дослідити особливості анатомо- морфологічної будови хвойних рослин України на основі доступних джерел та о`єктів.

Методи дослідження: опрацювання літературних джерел, описові, методи узагальнення.

Голонасінні мають насінину, яка лежить на лусочках відкрито і захищена лише насінною шкіркою. На сьогодні голонасінних налічується понад 800 видів. Поява насіння, різноманітність життєвих форм (дерева, кущі), наявність продихів дозволяють суттєво зменшити випаровування. Стовбури хвойних висотою звичайно 40-70 м, але можуть сягати 100 м і більше (наприклад, у мамонтового дерева); потовщення стовбура відбувається за рахунок розростання деревини (діяльності камбію), основна частина клітин якої мертва. Такий стовбур краще протистоїть вітрам. У корі на деревині хвойних багато смоляних ходів (канальців), заповнених живицею. При ушкодженні стовбура на його поверхні зявляються краплі густої клейкої живиці, яка затягує рану.

Більшість голонасінних є вічнозеленими рослинами, рідкісні види відносяться до листопадних дерев або чагарників, деякі являють собою ліани.

Рослини даного відділу мають листя різної форми: від лускоподібного, голчастого до розгалуженого, дволопатевого, перистого. Будова насіння голонасінних рослин подібна. У цих рослин сімязародки(сімябруньки), які складаються з мегаспорангія та захисної оболонки, розташовані відкрито на внутрішній стороні лускоподібного листя. У хвойних таке листя шз прилеглими сімябруньками являють собою подобу спіралі та формують шишку. Таким чином, насіння рослин вищеописаної групи начебто голі, завязі немає, звідси походить назва - відділ Голонасінні.

Делись добром ;)