Фізіологія рослинної клітини

реферат

Література

1. Грин Н., Стаут У.,Тейлор Д., Биология, Мир 1990.

2. Лебедев С.И. Физиология растений, Колос 1988.

3. Мусієнко М.М. Фізіологія рослин. Київ. Фітосоціоцентр, 2001.

4. Макрушин М.М., Макрушина Є.М., Петерсон Н.В., Мельников М.М. Фізіологія рослин. / За редакцією професора М.М.Макрушина Віниця: Нова Книга, 2006.

5. Полевой В.В. Физиология растений. Выссшая школа, 1989.

Делись добром ;)