Трансгенні рослини стійкі до шкідників і хвороб. Трансгенні рослини і біобезпека

контрольная работа

Рослини, стійкі до гербіцидів

Сучасне сільське господарство практично не може обходитися без використання гербіцидів. Гербіциди, хоч і мають певну селективність, пригнічують ріст не лише бурянів, а й сільськогосподарських культур. На сьогодні існує три підходи, що дозволяють створювати сорти рослин, стійкі до гербіцидів:

? модифікація рослинного ферменту мішені, в результаті чого він втрачає чутливість до гербіциду;

? індукція підвищеного синтезу ферменту мішені без порушення його нормального метаболізму;

? введення в геном рослини генів, що кодують ферменти, які деградують гербіциди.

Наприклад, для створення рослин, стійких до гербіциду Баста (фосфинотрицину), вводять ген, що відповідає за синтез фосфинотрицинацетилтрансферази, ферменту що деградує фосфинотрицин. Цей фермент кодується геном bar, який виділено із штаму стрептоміцету Streptomyces hygroscopicus. Ген bar широко використовується для отримання різних трансгенних рослин (томати, картопля, пшениця, конюшина), не чутливих до гербіциду Баста. Цей підхід має високу екологічну цінність, оскільки гербіцид втрачає токсичність і не забруднює довкілля.

Делись добром ;)