Склад та продукція фітопланктону р. Случ Житомирської області

дипломная работа

3.5 Просторово-часова динаміка кількісних показників розвитку фітопланктону

Вивчення просторово-часової динаміки кількісних показників розвитку фітопланктону необхідне для пізнання загальних закономірностей структурно-функціональної організації водних екосистем. Біомаса фітопланктону є енергетичною основою автотрофного ланцюга, що визначає потік енергії та кругообіг речовини, а, отже, може виступати в ролі показника продуктивності водойм.

Кількісні показники розвитку фітопланктону р. Случ, впродовж 2009-2011 рр. коливалися в широких межах (біомаса змінювалася від 0,001 до 38,91 г/м3, чисельність 0,0001 - 132,19 млн. кл/дм3. Середня біомаса упродовж 2009-2011 рр. становила 1,220,27 г/м3, чисельність - 2,110,88 млн. кл/дм3. Середня біомаса фітопланктону весною становила 0,660,48 г/м3, чисельність - 0,280,19 млн. кл/дм3, влітку - 0,290,028 г/м3 та 0,410,29 млн. кл/дм3, восени - 0,310,038г/м3, та 0,730,06 млн. кл/дм3 і взимку - 1,610,51 г/м3, та 7,01 2,98 млн. кл/дм3 відповідно.

Коефіцієнт варіації розрахований для чисельності фітопланктону р. Случ впродовж досліджуваного періоду склав 327%, для біомаси - 407% відповідно.

Рис. 3.4. Сезонна динаміка біомаси фітопланктону р. Случ (за результатами досліджень 2009-2011 рр.)

Рис. 3.5. Сезонна динаміка чисельності фітопланктону р. Случ (за результатами досліджень 2009-2011 рр.)

Делись добром ;)